skip to Main Content
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (1)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (1)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (2)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (3)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (4)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (5)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (6)
Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (1) Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (2) Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (3) Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (4) Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (5) Thiết Kế, đóng Hầm Rượu Gỗ đẹp (6)


Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản rượu vang là 12,2 độ C và cần phải được duy trì liên tục, ở nhiệt độ này các chất trong rượu vang được duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Nếu bảo quản ở nhiệt độ quá thấp, nút bần sẽ co lại khiến không khí sẽ tràn vào và rượu sẽ biến thành giấm.
Ngược lại khi nhiệt độ quá cao sẽ khiến rượu vang dễ bị oxi hóa, làm hỏng rượu.
Khi vận chuyển rượu từ nơi này đến nơi khác để bảo quản cần phải chú ý thay đổi nhiệt độ bảo quản rượu một cách từ từ, tránh để nhiệt độ thay đổi một cách đột ngột

error: Content is protected !!
Back To Top
GỌI TƯ VẤN